תקנון - Shanili

תקנון

תקנון ותנאי שימוש באתר Shanili

Shanili
034162370

כללי

 1. Shanili הינה זירת קניות אינטרנטית, המציעה למכירה מגוון רחב של נעליים ופריטים משלימים מהארץ ומחו"ל והכל טבעוני, ללא סבל של בעלי חיים.
 2. השימוש בלשון נקבה בתקנון זה נעשה לצורכי נוחות בלבד אך מיועד לשני המינים.
 3. השימוש באתר, לרבות ביצוע רכישת המוצרים המוצעים בו למכירה, מהווה הסכמה למצוין בתקנון זה.
 4. המכירה באתר לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).
 5. החברה רשאית ואף תבצע מעת לעת שינויים באתר, במוצרים השונים המוצעים למכירה ובתוכן השיווקי – הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה.
 6. סעיפי תקנון זה יחולו על כל משתמשת באתר בין אם רכשה מוצרים דרך האתר ובין אם לאו, בין אם הינה משתמשת רשומה ובין אם לאו.
 7. משתמשת המעוניינת לבצע רכישות באמצעות האתר, הנה בעלת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 9. תמונות המוצרים באתר הן להמחשה בלבד ותיתכן סטייה קלה בחדות הגוונים מאחר והם מצולמים ומוצגים על-גבי מסך המחשב. מכאן, שלא תהא כל תלונה כלפי החברה ו/או מי מעובדיה במידה ותהיה סטייה שכזאת. החברה, מצידה, תעשה כמיטב יכולתה כדי להציג תמונות מדויקות ככל הניתן.
 10. קיים איסור שימוש בתמונות, בתכנים ובקניין הרוחני, הקשורים לפריטים המוצעים למכירה באתר 

הרכישה באתר 

 1. התשלום באתר הינו בכרטיס אשראי בלבד, לאחר סיום ההזמנה תידרש הלקוחה להזין את פרטי כרטיס האשראי שלה ואת פרטיה האישיים, הכול עפ"י הנדרש. מובהר בזאת, כי המידע המוזן לאתר מאובטח באמצעות תוכנת אבטחה SSL, הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני. לתשומת לבך, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להיחשב כעבירה פלילית.
 2. בעת ביצוע תשלום ההזמנה באתר, תוכל הלקוחה לבחור את מס' התשלומים האפשריים בהתאם לתנאי האשראי שבין Shanili לחברות האשראי. אספקת המוצרים בגין הזמנה שתוזן, תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום על-ידי חברת האשראי.
 3. במקרה בו מוצר הוצג כקיים במלאי אך בפועל לא היה ניתן לספקו, ללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה, בכפוף להשבת מלוא התשלום שניתן ע"י הלקוחה בגין המוצר. 

אספקה ומשלוח

 1. מועד ביצוע ההזמנה הנו המועד בו אושרה ההזמנה ע"י חברת האשראי.
 2. Shanili תספק למשתמשת את הפריטים באמצעות חברת דואר ישראל. זמן אספקה: כ- 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר.
 3. Shanili לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצר אשר נגרמו ע"י צדדים שלישיים לרבות ע"י חברת דואר ישראל.
 4. בעת ביצוע ההזמנה והזנת הפרטים, על המשתמשת למסור כתובת מדויקת למשלוח וטלפון ליצירת קשר. אי מסירת פרטים מדויקים עלולה ליצור עיכוב במשלוח ההזמנה ובמצב זה לא תהא למשתמשת ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה.

עסקת רכישה והחלפת/החזרת מוצרים

 1. משתמשת תהיה רשאית לבטל עסקה שביצעה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי.
 2. החלפה או החזרת מוצר יתאפשרו באם לא נעשה במוצר כל שימוש, כאשר הינו מצוי באריזתו המקורית וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.
 3. המשתמשת תודיע לחברה על ביטול/החלפת הזמנתה באמצעות שירות הלקוחות. ההחזרה תבוצע גם היא על-ידי דואר ישראל.
 4. החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר שהוחזר.
 5. מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת הקיימת לחברה, החברה תהא רשאית לבטל את העסקה או חלקה:
  • במקרה ונפלה בהצעה (פרסום המוצרים באתר) טעות כתיבה ברורה, אם במחיר המוצר ואם בתיאורו;
  • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה או ביצועה באופן תקין;
  • אם יתברר לחברה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוחה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' כלשהו;
  • אם יתברר לחברה כי הלקוחה עלולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות שקיבלה לצד ג' ו/או לסחור בו.
  • אם יתברר כי המוצר אזל במלאי של החברה.
  • אם יתברר כי ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי הוראות תקנון זה.
  • הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוחה באמצעות פרטי הקשר אותם מסרה בעת הרשמתה ו/או בעת ביצוע הליך הרכישה. במקרה זה, תבוטל הזמנת הלקוחה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי או תשיב לה כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה ללקוחה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כשלהי כלפי החברה בגין ביטול העסקה, כאמור בסעיף זה.
 6. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות חוק הגנת הצרכן לעניין ביטול עסקה לבין הוראות תקנון זה יגברו הוראות החוק.

קניין רוחני

 1. כל התכנים, המידע והנתונים המופיעים באתר הם רכושה הבלעדי של חברת Shanili .
 2. זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים שבו, שייכות לחברת Shanili. זכויות יוצרים אלו חלות על טקסט, תמונות, איורים, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, קוד מחשב, קבצים גרפיים, יישומי תוכנה וכל חומר אחר הכלול באתר. אין להכניס באתר שינויים, להפיץ, לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את החומר המוגן מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.
 3. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים, שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

אחריות, אבטחה ופרטיות

 1. Shanili ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיה האישיים של המשתמשת (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה.
 2. מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של Shanili להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי Shanili ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 3. Shanili מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשות הרשומות באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמשת לרבות דיוור. יחד עם זאת, Shanili תהא רשאית להעביר את פרטיה האישיים של משתמשת לצד שלישי במקרים בהם המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

שינוי התנאים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי של התקנון יחול על הלקוחה החל ממועד השינוי. על הלקוחה מוטלת האחריות לבדוק את נוסחו העדכני של התקנון לפני כל שימוש באתר, לרבות ההפניות לעמודים נוספים באתר, המציגים את השינוי ו/או המהווים מידע משלים ו/או מתקן להוראות תקנון זה (כגון, עמוד מדיניות משלוחים והחזרות). 

דין ושיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו.

 צור קשר

    טלפון:  052-6990656

 052-6990656   הכי טוב בוואטסאפ:  052-6990656

  hello@shanili.com   אימייל:  [email protected]

כתובתינו: שדרות בן גוריון 54, תל אביב   כתובת המחסן: שדרות בן גוריון 54, תל אביב